• Luister live naar GO-FM
 • Kijk live naar GO-TV

Onderzoekers: 'Geen angstcultuur bij Dethon, wel werk aan de winkel'

Geplaatst: 10 juni 2021 om 15:43

Er blijkt geen sprake te zijn van angstcultuur of intimidatie binnen Dethon, maar er is wel werk aan de winkel. Dat schrijven de onderzoekers van Berenschot in hun rapport. De klachtenprocedure en de leiderschapsstijl binnen de organisatie kunnen beter.
De aanleiding voor het onderzoek is het Zwartboek Dethon, in oktober vorig jaar aangeboden door de SP. Volgens het Zwartboek zou er sprake zijn van een structurele onheuse bejegening van medewerkers en er zou een angstcultuur heersen. SP drong aan op onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de organisatie. 

Berenschot
De drie wethouders (uit elke Zeeuws-Vlaamse gemeente één) die in het dagelijks bestuur van Dethon zitten, hebben het onderzoek laten uitvoeren. Organisatieadviesbureau Berenschot kreeg de opdracht uit te zoeken of er binnen de organisatie sprake is van een klimaat van onheuse bejegening en sociale onveiligheid. Een grondig, onafhankelijk onderzoek naar de achtergrond van het Zwartboek in relatie tot de aanwezige bedrijfscultuur. Daarbij is niet gekeken naar de specifieke individuele meldingen, maar het onderzoek is breder getrokken naar de algehele cultuur binnen Dethon en hoe medewerkers het ervaren om bij Dethon te werken.

'Ondanks dat een aantal medewerkers dit oprecht zo beleeft, heerst bij Dethon geen angstcultuur. Dethon is een prachtige organisatie, waar veel energie in zit.'

Geen onveilig klimaat
Volgens het adviesbureau heerst er binnen Dethon geen klimaat van sociale onveiligheid en structurele onheuse bejegening van medewerkers: “Ondanks dat een aantal medewerkers dit oprecht zo beleeft, is dit niet de heersende bedrijfscultuur. Dethon is een prachtige organisatie, waar veel energie in zit. Mensen proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. De leidinggevenden zijn betrokken en laten met name hun intrinsieke betrokkenheid zien om de mensen goed te begeleiden”, concluderen de onderzoekers.

Knelpunten
Wel constateren de onderzoekers enkele knelpunten waar Dethon mee aan de slag moet: Er moet bijvoorbeeld een goed laagdrempelig vangnet komen voor medewerkers die klachten hebben of iets willen melden. Ook is het verstandig om te investeren in een positieve leiderschapsstijl door de hele organisatiecultuur. Daarnaast kan de opleiding en het takenpakket van de assistent leidinggevenden (voorlieden) wel wat aandacht gebruiken. En als laatste kan op organisatorisch vlak ook nog een kwaliteitsslag worden gemaakt: bijvoorbeeld het herpositioneren van de afdeling personeel & organisatie, het verbeteren van de communicatiestrategie en het zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid over de uitvoering van regels. Volgens de onderzoekers werkt Dethon hier al ruim een jaar aan. De aanbevelingen worden omgezet naar een actieplan met concrete verbeteringen.  

Tweede onderzoek
Onderzoek naar mogelijke financiële misstanden bij Dethon is nog niet afgerond. Het Dagelijks Bestuur van Dethon heeft hiervoor eveneens opdracht gegeven tot een nauwkeurig onderzoek door een extern onderzoeksbureau. Waarschijnlijk is dat onderzoek nog voor de zomer afgerond.

 

Onderzoeksmethode

 Het onderzoek richtte zich op vijf thema’s: werkbeleving, samenwerking met leidinggevende, klachtenprocedure, HR-beleid en meldingen uit het zwartboek. Het onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van medewerkers en vanuit leidinggevenden.

Het onderzoek bestaat uit:  

 • Enquête; Alle 825 medewerkers in dienst van Dethon zijn uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze is door 358 medewerkers ingevuld, een respons van 43%.
 • Interviews: in totaal hebben onderzoekers 95 gesprekken gevoerd met medewerkers. Berenschot heeft willekeurig een selectie gemaakt uit een anonieme lijst met personeelsnummers. De geïnterviewden zijn evenredig verdeeld over de verschillende vestigingen, afdelingen en functies binnen het bedrijf.
 • Individuele meldingen: Berenschot heeft medewerkers en oud-medewerkers de mogelijkheid gegeven om zelf een gesprek aan te gaan, zonder dat zij hiervoor uitgenodigd waren. Hier hebben 20 medewerkers gebruik van gemaakt. Het is niet bekend of dit dezelfde medewerkers zijn die meldingen hebben gedaan bij de SP inzake het zwartboek. Alle meldingen zijn anoniem behandeld.
 • Een studie naar relevante documenten

 

Lees ook: 

www.go-rtv.nl/dethon-laat-onderzoek-doen-naar-mogelijke-fraude

www.go-rtv.nl/fnv-en-sp-dethon-moet-gaan-luisteren-naar-medewerkers

www.go-rtv.nl/sp-terneuzen-komt-met-zwartboek-over-dethon

www.go-rtv.nl/fnv-dethon-moet-werken-aan-sociaal-plan-en-een-veilige-werkomgeving

 

 
Lees meer artikelen
Uitzending gemist
 • Alles Uit, Radio Aan dinsdag 03 augustus '21 • 23:00 uur
 • Onderweg dinsdag 03 augustus '21 • 17:00 uur
 • Onderweg dinsdag 03 augustus '21 • 16:00 uur
 • De Middagbreak dinsdag 03 augustus '21 • 13:00 uur
 • De Middagbreak dinsdag 03 augustus '21 • 12:00 uur
 • He goedemorgen dinsdag 03 augustus '21 • 09:00 uur
Bekijk meer