• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

FNV en SP: ‘Dethon moet gaan luisteren naar medewerkers’

Geplaatst: 30 oktober 2020 om 07:10

Donderdagmiddag overhandigde FNV samen met medewerkers van sociaal werkbedrijf Dethon een petitie aan de directie van Dethon. In de petitie eisen zij onder andere dat onterecht ingehouden verlofuren worden terugbetaald én dat zij inspraak hebben bij het samenstellen van de werkroosters. De petitie is zo’n 120 keer ondertekend. Ook overhandigde Jasper van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor SP, een zwartboek over misstanden bij het sociaal werkbedrijf.
De aanleiding voor de petitie is het tropenrooster dat Dethon afgelopen zomer instelde. Voor veel medewerkers kwam deze verandering uit het niets en moesten ze ineens om 6 uur ‘s ochtends beginnen met werken. ‘Van de ene op de andere dag kregen zij op de ene locatie een mondelinge mededeling en op weer een andere locatie hing een briefje,’ aldus FNV, ‘dat was in strijd met het oorspronkelijke tropenrooster en met de cao. Bovendien veroorzaakte het veel onrust bij medewerkers.'

Luisteren
Volgens Joost Kaper, bestuurder FNV Sociale Werkvoorziening, moet Dethon beter luisteren naar de medewerkers: 'Het rommelt al langer bij het sociaal werkbedrijf. Zo heerst er een angstcultuur, waarin medewerkers zich niet durven uitspreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Ook krijgen kwetsbare medewerkers nauwelijks kansen om zich te ontwikkelen. De directie moet meer rekening met medewerkers gaan houden en niet steeds dingen besluiten zonder eerst naar de mensen te luisteren.’

Lonink: 'De wethouder en de directie van Dethon spannen zich in om, áls er sprake is van misstanden, die uit de wereld te helpen. Dat wordt nu onderzocht. Als de aantijgingen terecht zijn, moet er iets aan gebeuren.'

Zwartboek
SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk overhandigde donderdag een zwartboek aan de directie van Dethon. Het zou om meer dan twintig klachten gaan: zo zou iemand die zich had ziekgemeld vakantiedagen in hebben moeten leveren, werd een werknemer die commentaar had op werkomstandigheden zonder overleg overgeplaatst, worden camerabeelden gebruikt om medewerkers te controleren en verloopt re-integratie volgens het zwarboek vaak moeizaam. Onaanvaardbaar, vindt Van Dijk, omdat je met zeer kwetsbare mensen te maken hebt.
‘Er wordt al zwaar bezuinigd op deze sector,’ aldus Van Dijk die samen met CDA bezig is aan een initiatief om sociale werkvoorzieningen in Nederland nieuw leven in te blazen, ‘als ze bij Dethon dan ook nog eens worden geïntimeerd, dan wil ik voor deze mensen opkomen. Ze hebben recht op een fatsoenlijke baan.' Zaterdag sprak GO met Jasper van Dijk: Klik hier voor het interview.

'Bij positieve resultaten die serieus zichtbaar zijn voor de medewerkers, dan kan een witboek de opvolger worden van ons zwartboek.'

Onderzoek naar aantijgingen
Eerder al liet de directie van Dethon via verschillende regionale media weten zich niet te kunnen vinden in het beeld dat geschetst wordt. Burgemeester Jan Lonink kon er donderdag niet bij zijn om de petitie en het zwartboek in ontvangst te nemen. Hij wil weten of de aantijgingen terecht zijn: ‘De wethouder en de directie van Dethon spannen zich in om, áls er sprake is van misstanden, die uit de wereld te helpen. Als de aantijgingen terecht zijn, moet er iets aan gebeuren. Op dit moment zijn mensen binnen en buiten de organisatie bezig dit uit te zoeken.’

Witboek
SP Terneuzen vond het bijzonder goed dat de heer van den Berghen het zwartboek in ontvangst wilde nemen.Jean-Paul Casteleijn van SP Terneuzen is te zijner tijd ook bereid een witboek te presenteren: 'We gaan ervan uit dat opbouwende gesprekken gevoerd kunnen worden teneinde Dethon weer te maken tot het bedrijf waar het fijn is om te werken. Zijn er genoeg aantoonbaar positieve bevindingen en zijn die ook serieus zichtbaar en voelbaar voor de medewerkers, dan is het woord respect een daad geworden en kan een Witboek de opvolger van ons Zwartboek worden.' 

Foto: overhandiging zwartboek aan directeur Dethon

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Elly's Platenkast zaterdag 12 juni '21 • 23:00 uur
  • WeekendMix zaterdag 12 juni '21 • 21:00 uur
  • WeekendMix zaterdag 12 juni '21 • 20:00 uur
  • BOOOM!! zaterdag 12 juni '21 • 19:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 12 juni '21 • 15:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 12 juni '21 • 14:00 uur
Bekijk meer