• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Zusterflats, schizofrene politiek en je kop vrijmaken: dit is het debat van Terneuzen

Geplaatst: 9 maart 2022 om 21:42

Verkeer, woningen, milieu, sociaal domein: verschillende onderwerpen passeerden de revue tijdens het verkiezingsdebat van de gemeente Terneuzen. Op één partij na waren alle partijen aanwezig in het Scheldetheater woensdagavond. Maar bij de vragenronde vanuit het publiek kwamen de discussies pas goed los.
De hele avond werd niet gesproken over cultuur, volgens stadsdichter Jorien Brugmans: ‘Dat is toch het voedsel van het leven!’ Frank van Hulle (TOP/GB) merkte op dat Terneuzen juist volop bezig is met kunst en cultuur en het mee te nemen in de ontwikkelingen van de binnenstadsvisie: ‘Dit is zeker belangrijk: kunst en cultuur maken je koppetje weer vrij, het geeft ruimte.’
Ook toen Dethon ter sprake kwam, het probleem dat het afgelopen jaar aan het licht kwam en binnen het college zorgde voor veel hoofdbrekens, kwamen emoties los. ‘Hoe kon het zó misgaan’, was een reactie vanuit het publiek. Dert Vlaander (SGP) wilde hier als enige op reageren: ‘Dethon vervult een hele goede maatschappelijke rol. We moeten dit als gemeente goed faciliteren en zorgen dat het bestuurlijk goed op de rol staat.’


Het debat werd georganiseerd door de gemeente Teneuzen in samenwerking met GO-RTV. Terugkijken? Klik op deze link: https://fb.watch/bEOi4GdH3G/


Sociaal Domein over de schutting
Zeker sinds in 2014 alles wat valt onder sociaal domein vanuit het Rijk over de schutting van de gemeenten werd gekieperd, is er veel te doen geweest om dit onderwerp. ‘De zorg is: kunnen wij dat allemaal betalen als gemeente?’ Aldus Jack Begijn (CDA). Ook Ben van Assche (CU) vindt dat het blijft schipperen. ‘We moeten mensen niet in de kou laten staan, maar we moeten ook alle feiten afwegen.’ Johan Hessing (50PLUS) en Frank van Hulle (TOP/GB) vinden dat de gemeente zich veel meer moet richten op de individuele burger en niet alleen op de groep.

Verkeer/vervoer: Schizofrene politiek
Terneuzen is een uitgestrekte gemeente, waarin vervoer heel belangrijk is. Daarin zijn VVD, GroenLinks en Sociaal Terneuzen het met elkaar eens. ‘Ik weet heel goed dat het miserabel gesteld is met het openbaar vervoer. Daar moeten we echt iets aan doen,’ stelt Sonja Suij (VVD). Ook Dennis van Nieuwenhuijzen (Sociaal Terneuzen) vindt bereikbaarheid erg belangrijk, zeker als je in een kern woont: ‘Waarom hebben jullie dan getekend voor afschaling van het openbaar vervoer? Dit lijkt me schizofrene politiek.’
Ernst Jonker (GL): ‘Vervoer en de huidige infrastructuur zijn zeker prima, maar het is niet altijd gezond. Bovendien: Meten is weten, daar moeten we op inzetten.’
De opmerking van Suij dat verkeer en vervoer niet alleen een punt van de gemeente is, maar ook van de provincie, vindt Jean-Paul Casteleijn van SP te makkelijk: ‘Je staat als wethouder hier voor de burger, niet voor de provincie. De gemeente heeft ook budgetrecht.’

Volksgezondheid en milieu
Alle partijen hebben dit hoog op hun agenda staan: voorlichting wat betreft gezond leven en zorg voor het milieu. Maar, als het gaat om grote bedrijven: ‘Die willen we niet wegjagen met ons beleid,’ volgens Patrick van der Hoeff (PVV Terneuzen). ‘We kunnen niet blijven doorgaan met zware industrie te creëren in onze regio,’ stelt Dert Vlaander (SGP).
Jean-Paul Casteleijn (SP) betreurt het dat er zo weinig is gedaan met het idee om de zogenoemde ‘blauwe visie’ verder uit te werken. ‘Jammer dat ons idee door de grotere, meestal rechtse partijen werd weggelachen.’

Zusterflats terug en meer regie
‘Wij hebben wel mooie ideeën’, vindt Laszlo van de Voorde (PvdA) bij het debatonderwerp volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, ruimtelijke ordening. Hij ziet dan ook graag de vroegere zusterflats terug in het straatbeeld, maar dan wel breder: ‘Niet alleen voor de zorg, maar ook andere sectoren waarin we grote tekorten aan arbeidskrachten hebben.’ Hij wil meer regie in het woningaanbod in de gemeente, iets wat Peter de Kraker (D66) omarmt: ‘Mochten we samen in het college komen dan zijn we er op dit punt samen al uit.’
Paula Stoker van Terneuzen Sterk stipte nog de zelfbewoningsplicht aan en de noodzaak om beter te overleggen met de provincie: ‘Als we de verkeerde cijfers doorgeven, krijg je ook een negatief oordeel vanuit de provincie.’

Door: Tineke Kerste, GO-RTV


Twijfel je nog op wie je gaat stemmen? Luister zaterdag 12 maart van 9 toto 12 uur naar GO in de Regio op GO-FM. Daar komen alle lijsttrekkers nog een keer voorbij. 


 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg donderdag 30 november '23 • 17:00 uur
  • Onderweg donderdag 30 november '23 • 16:00 uur
  • De Middagbreak donderdag 30 november '23 • 13:00 uur
  • De Middagbreak donderdag 30 november '23 • 12:00 uur
  • He goedemorgen donderdag 30 november '23 • 09:00 uur
  • He goedemorgen donderdag 30 november '23 • 08:00 uur
Bekijk meer