• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Zorgen om PFAS waarden Sas van Gent

Geplaatst: 3 augustus 2021 om 11:17

Het kanaal van Gent naar Terneuzen zorgt voor een PFAS probleem. Met name in Sluiskil en Sas van Gent zorgen deze slecht afbreekbare stoffen, die bovendien vaak giftig zijn, voor zorgelijke situaties. De fracties van D66 en GroenLinks willen van het college van B&W weten wat er gedaan wordt aan dit probleem, en of zij van plan zijn om de Vlaamse overheid aan te spreken op de vervuiling.   

Rijkswaterstaat meet sinds 2008 de concentraties van PFAS in de Nederlandse wateren. In de laatste onderzoeksresultaten wordt Sas van Gent nadrukkelijk genoemd als plek met verhoogde waarden. Daarnaast is in 2018 gebleken dat kwelwater uit het kanaal een hoge grondwaterstand en vochtproblemen bij meerdere huizen in Sluiskil veroorzaakt. De hoge concentraties PFAS bij Sas van Gent baren de gemeentepolitiek daarom extra zorgen.

België
De bron van de problemen ligt over de grens in België. Peter de Kraker (D66) en Ernst Jonker (GroenLinks) willen van het college weten of de Belgen aangesproken zullen worden op de grensoverschrijdende vervuiling. Daarnaast willen zij weten welke maatregelen er genomen worden om het water, de lucht en de grond te saneren.

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Alles Uit, Radio Aan maandag 20 september '21 • 23:00 uur
  • Onderweg maandag 20 september '21 • 17:00 uur
  • Onderweg maandag 20 september '21 • 16:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 20 september '21 • 15:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 20 september '21 • 14:00 uur
  • De Middagbreak maandag 20 september '21 • 13:00 uur
Bekijk meer