• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Zes nieuwe projecten krijgen subsidie Regio Deal om Zeeuws-Vlaanderen te versterken

Geplaatst: 5 mei 2021 om 12:20

Naast de projecten die in januari al werden goedgekeurd, heeft de gemeente Terneuzen nu opnieuw zes projecten aangewezen voor een forse subsidie vanuit Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen.
Onder het motto ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt in totaal 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. De zes nieuw gekozen initiatiefnemers ontvangen binnenkort het eerste deel van hun subsidie en kunnen aan de slag met de uitvoering. 

Projecten in de tweede ronde
De projecten die het college in deze tweede ronde goedkeurde zijn: ‘Participatieplatform Zeeland’, ‘Lokale Deal Terneuzen’, ‘Geen label, toch hulp’, ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West ZeeuwsVlaanderen’, ‘Zorghuis van de toekomst’ en ‘Masteropleiding Vitaliteit, destination development in rural coastal areas’. De genoemde projecten ontvangen in totaal € 2,2 miljoen subsidie vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. (Voor meer uitleg over de verschillende projecten scroll je een stukje naar beneden)

Laatste subsidiebeschikkingen 
De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen omvat in totaal 17 projecten. Negen projecten ontvingen in december hun beschikking, nu krijgen zes projecten hun beschikking De laatste twee projectvoorstellen voor de Regio Deal zijn recent door het college in behandeling genomen. Het college staat positief tegenover deze voorstellen. Het betreft een voorstel gericht op het aantrekken en vasthouden van talent voor Zeeland (‘Arbeidsmarkt voor iedereen’) en een voorstel waarbij werkgevers en overheid samen zorgen voor een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen (‘Talenten aan de Slag in Zeeland’). 

 

GO-RTV besteedt aandacht aan de projecten die in aanmerking komen voor subsidie vanuit Regio Deal: klik op onderstaande links om hier meer over te weten te komen: 

Nieuwe projecten:

Participatieplatform Zeeland: Het doel is te zorgen dat inwoners actief de participatiemogelijkheden in de eigen omgeving gebruiken, met als resultaat een open, regionaal en online platform voor initiatieven waarbij inwoners- en organisatieparticipatie van waarde is.
De Provincie Zeeland ontvangt een totaalbedrag van € 40.000 voor het project ‘Participatieplatform Zeeland’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 50.000. 

Lokale Deal Terneuzen: De gemeente Terneuzen wil samen met bewoners vormgeven aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vindt vooral plaats in de kern van Terneuzen en Sluiskil/Sas van Gent. Daarbij gaat het o.a. om het tegengaan van eenzaamheid, aanpak van de binnenstad Terneuzen, het gebied Sassepoort, Icoon Veerhaven.
De gemeente Terneuzen ontvangt een totaalbedrag van € 850.000 voor het project ‘Lokale Deal Terneuzen’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 2.750.000. 

Geen label, toch hulp: Uit onderzoek blijkt dat 3-14% van de jongeren zich voor langere tijd eenzaam voelt. Als de eenzaamheid langer duurt, laten jeugdigen meer en meer het hoofd hangen. De gemeente Hulst start het programma Join Us om de zorg dichterbij de bewoners brengen, het vestigingsklimaat verbeteren en samenwerken met organisaties hierin.
Zorgboerderij KAAT ontvangt een totaalbedrag van € 100.000 voor het proefproject ‘Geen label, toch hulp’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is € 193.775. 

Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen: Het project ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’ maakt Oostburg tot een uniek gezondheidsdorp met een ideale leefomgeving voor ouderen en voor hen die deze ouderen in toekomst moeten gaan verzorgen. Zorg levert een economische impuls en werkgelegenheid voor de regio en trekt jongere bewoners aan. Ook komt er in Oostburg meer ruimte voor zorgvoorzieningen, onderwijs, recreatie & natuur en duurzame energie.
De Gemeente Sluis ontvangt een totaalbedrag van € 75.000 voor het project ‘Leefbaar, Duurzaam en Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De investering is in het begin € 150.000. Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen is de bedoeling om ook de vervolgfases te subsidiëren. Hiervoor is € 425.000 beschikbaar.

Zorghuis van de toekomst: Het Zorghuis van de toekomst heeft als doel het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector in Zeeuws-Vlaanderen door het vormen van een leeromgeving Zorg en Welzijn en kennisontwikkeling in nieuwe technieken en innovaties binnen de zorg. Gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn op het gebied van zorg en welzijn in middelbaar en voortgezet onderwijs mete aandacht voor kwetsbare doelgroepen en hen die buiten Nederland geschoold zijn. 
Het samenwerkingsverband van Scalda, Stichting ZorgSaam Terneuzen, Stichting Tragel Zorg, HZ University of Applied Sciences en Stichting Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ontvangt een totaalbedrag van € 150.000 voor het project ‘Zorghuis van de toekomst’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Gezamenlijk met de regio wordt € 650.000 geïnvesteerd. 

Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas: De HZ University of Applied Sciences start met de masteropleiding Vitaliteit. Het doel is om samen met partners te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in ZeeuwsVlaanderen en Zeeland.
HZ University of Applied Sciences ontvangt een totaalbedrag van € 950.000 voor het project ‘Masteropleiding Vitality, destination development in rural coastal areas’ vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. De totale investering is circa € 2 miljoen.

Over Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen
Op 13 juni 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen Rijk en de regio ondertekend. Doel van deze Regio Deal is het versterken van de sociale structuur en samenhang van het gebied door inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan de slag te laten gaan. De ambitie: een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn.
In totaal is 20 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk heeft 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze plannen. Regionale overheden leggen eenzelfde bedrag bij. Nog eens 5 miljoen euro komt van private partijen.
De bedoeling is dat inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen via de projecten actief betrokken worden bij vraagstukken die spelen in de regio: hoe gaan we om met krimp, wegloop van voorzieningen, verduurzaming, enzovoort. Dit met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de Zeeuws-Vlamingen aantrekkelijk te houden of te verbeteren. 
Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Elly's Platenkast zaterdag 12 juni '21 • 23:00 uur
  • WeekendMix zaterdag 12 juni '21 • 21:00 uur
  • WeekendMix zaterdag 12 juni '21 • 20:00 uur
  • BOOOM!! zaterdag 12 juni '21 • 19:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 12 juni '21 • 15:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 12 juni '21 • 14:00 uur
Bekijk meer