• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Zeeuws-Vlaanderen past leerlingenvervoer aan

Geplaatst: 10 september 2021 om 13:25

Het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen wordt aangepast: vervoer van leerlingen naar Vlaanderen versobert en er komt een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan voor kinderen vanaf 10 jaar. 'Voor kinderen en ouders die voor dit schooljaar leerlingenvervoer toegekend hebben gekregen, verandert er niets', verzekeren de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, 'nu niet en de komende jaren niet.'
De redenen voor de veranderingen zijn de kostenstijging de laatste twee jaren plus de nieuwe regels vanuit het Rijk. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale zochten de afgelopen periode naar mogelijkheden om de kosten van het leerlingenvervoer te verminderen én de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Maar nu blijkt dat de mogelijkheden beperkt zijn, omdat we in Zeeuws-Vlaanderen te maken hebben met grote afstanden die naar de scholen moeten worden afgelegd. 

Individueel plan
De uitganspunten om in aanmerking te komen voor taxivervoer blijven bestaan: Alleen als ander vervoer niet mogelijk is, kan taxivervoer aangevraagd worden voor een kind, en dan alleen naar de dichtstbijzijnde school waar het kind terecht kan. Maar daartegenover staat dat kinderen ook voor zichzelf moeten zorgen, dus dat ze moeten leren om zelfstandig naar school te gaan. Vanaf 2022 krijgen kinderen vanaf tien jaar - in overleg met het kind, de school en de ouders - een individueel vervoersontwikkelplan. Dit plan gaat uit van het leren zelfstandig(er) reizen met het openbaar vervoer; al dan niet met begeleiding. 'We kijken samen met de leerling, ouders en het onderwijs hoe we kinderen hier het beste bij kunnen helpen en begeleiden.'

Vervoer naar Vlaanderen
Het leerlingenvervoer naar Vlaanderen wordt versoberd. Het vergoeden van het (taxi)vervoer naar Vlaamse scholen is niet wettelijk verplicht. De bedoeling is om in principe alleen nog een vergoeding te verstrekken vanaf het huisadres tot aan de grens. Dit geldt voor leerlingen waarvoor in Nederland niet dichterbij een school voor speciaal onderwijs is.

Wat is leerlingenvervoer?
Leerlingen gaan normaal gesproken op eigen gelegenheid naar school. Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school te ver van huis ligt of als de leerling door ziekte, handicap of gedragsproblemen niet zelf kan gaan, kan de leerling in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
Het is ook mogelijk dat ouders een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar school. In Zeeuws-Vlaanderen werken de drie gemeente samen op het gebied van leerlingenvervoer. Zij hebben daarbij dezelfde regels. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken beoordeelt de aanvragen.

Besluit
De gemeenteraden van de gemeenten Hulst en Terneuzen buigen zich op donderdag 7 oktober over de nieuwe regels. Het college van B&W van de gemeente Sluis besluit binnenkort of zij ook deze nieuwe regels aan hun gemeenteraad gaan voorleggen. Dat zou dan in de raadsvergadering van donderdag 21 oktober worden.  Als de besluitvorming in de gemeenteraden is afgerond, krijgen de ouders die leerlingenvervoer toegekend hebben gekregen, informatie over de gevolgen van de nieuwe regels.

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Alles Uit, Radio Aan maandag 20 september '21 • 23:00 uur
  • Onderweg maandag 20 september '21 • 17:00 uur
  • Onderweg maandag 20 september '21 • 16:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 20 september '21 • 15:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 20 september '21 • 14:00 uur
  • De Middagbreak maandag 20 september '21 • 13:00 uur
Bekijk meer