• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Waterschapsbelasting komende jaren flink omhoog

Geplaatst: 21 november 2022 om 13:42

Zoals al eerder werd aangekondigd moeten de Zeeuwen volgend jaar fors meer betalen aan het waterschap. Door de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende stijgende energie- en materiaalprijzen, zegt Waterschap Scheldestromen gedwongen te zijn om de belastingen met zo'n 9 procent te verhogen. De definitieve cijfers zijn vandaag bekendgemaakt.

In eerste instantie had het waterschap rekening gehouden met een stijging van 11 procent. Maar doordat Scheldestromen wat minder rekening houdt met de hoogte van de eigen schulden en er meer geld vanuit het gemeentefonds komt voor het wegenonderhoud, komt de stijging rond de 9 procent uit.

Duizenden kilometers wegen, waterlopen en dijken
De 'uitzonderlijke' stijging is volgens het waterschap nodig om de kerntaken goed uit te kunnen voeren. "Waterschap Scheldestromen staat voor schoon water, veilige wegen, sterke dijken en droge voeten. Zeespiegelstijging en meer periodes van extreme droogte en extreme neerslag gaan extra investeringen van het waterschap vragen. Met meer dan 3.500 kilometer wegen, 12.500 kilometer waterlopen en 425 kilometer dijken en duinen, is dat een flinke opgave."

Beschermen van de dijken
Waterschapsbestuurder Carla Michielsen gaf bij de presentatie van de tarieven aan dat er meer en meer naar Den Haag wordt gekeken als het gaat om het 'Hoogwater Beschermingsprogramma'. Daar is Scheldestromen enorm veel geld aan kwijt. "Met een relatief kleine bevolking en relatief veel kust die beschermd moet worden, is er meer steun vanuit de regering nodig", zei Michielsen, "Het is niet eerlijk om dat in de toekomst via de belastingen op de Zeeuwen te verhalen."

Niet alleen komend jaar
Afgelopen jaar stegen de lasten met gemiddeld 5,5 procent. Dat was toen al meer dan de jaren daarvoor. Meer banen en het wegvallen van de vergoedingen voor het leggen van kabels en leidingen waren toen opvallende redenen. Een eenpersoons huurhuishouden betaalde dit jaar ongeveer 16 euro meer, een meerpersoonshuishouden met een koopwoning rond de 20 euro. Dat wordt in 2023 respectievelijk ruim 20 euro en 38 euro meer. Ook voor komende jaren zal de stijging niet mals zijn, denkt Michielsen. Dat komt omdat het energiecontract van het waterschap afloopt en er meer personeel nodig is om veilig te kunnen werken. Michielsen denkt nog niet aan eenzelfde stijging als komend jaar, maar houdt rekening met meer dan we gewend waren: "We houden nu voorzichtig rekening met 6 procent."

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 17:00 uur
  • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 16:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 13:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 12:00 uur
  • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 09:00 uur
  • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 08:00 uur
Bekijk meer