• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Tolvrije tunnel weer grote stap dichterbij

Geplaatst: 15 oktober 2021 om 17:28

Ergens tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 kan de Westerscheldetunnel definitief tolvrij worden gemaakt. Dat staat in het draaiboek dat is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland. De provincie zet in op 1 januari 2023. Dat zou betekenen dat we nog iets meer dan 1 jaar tol moeten betalen als we naar de overkant willen. 
Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel een positief effect heeft voor Zeeland. Zo is het tolvrij maken van de tunnel onder andere gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie. Na eerdere onderzoeken naar de effecten van een tolvrije tunnel, ligt er nu dus een draaiboek waaruit blijkt dat een tolvrije tunnel binnen 2,5 jaar mogelijk is.

“We zijn weer een stap dichter bij het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Niet alleen in Zeeland, maar ook in Den Haag wordt gezien dat het betalen van tol voor zo’n belangrijke verbinding niet houdbaar is. ” - Gedeputeerde Harry van der Maas. 

'Dit is een belangrijke stap', laat Terneuzens wethouder Ben van Assche aan GO weten, 'er is nu helder welke voorbereidingen nodig zijn.' Zolang er tol wordt geheven, kan de tunnel als cruciale verbindingsroute niet vrij en optimaal gebruikt worden, vindt Van Assche: 'En dat blijft onrechtvaardig. De omstandigheden zijn sterk veranderd, er is al vele jaren tol betaald en regioverbindingen zijn steeds essentiëler. Het is zowel economisch als maatschappelijk van groot belang dat de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij wordt. Wij zijn er van overtuigd dat een tolvrije tunnel door dit draaiboek echt een belangrijke stap dichterbij komt.'

Draaiboek
Voordat het zover is, is er nog wel wat te doen: volgens de provincie zal het beëindigen van de tol ervoor zorgen dat er meer verkeer gebruik zal gaan maken van de tunnel en de omliggende wegen. De effecten daarvan moeten in kaart worden gebracht en eventueel moet daar actie op worden ondernomen wat betreft veiligheid en milieu. Ook heeft een tolvrije tunnel gevolgen voor het personeel en de organisatie van de tunnel, de inrichting van het Tolplein en er zijn financiële en juridische gevolgen. De eerste uitvoerbare stappen uit het draaiboek zal de Provincie Zeeland op zich nemen. 

Verbinding
De Westerscheldetunnel verbindt de Zeeuws-Vlaamse grensregio met de rest van Nederland. 'De laatste jaren is deze cruciale verkeersader steeds belangrijker geworden voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland, maar de tolheffing van de Westerscheldetunnel vormt een barrière,' stelt de provincie, 'de tolheffing duurt zoals nu gepland tot 2033. Geluiden om de tolheffing eerder te stoppen worden binnen en buiten Zeeland steeds sterker. Het gevoel dat het onrechtvaardig is dat alleen in Zeeland voor zo’n belangrijke primaire verbinding tol betaald moet worden, neemt toe – zowel in Zeeland als in Den Haag. Er is immers geen redelijk alternatief: de kortste omweg bedraagt voor de meeste gebruikers meer dan 100 km (via Antwerpen).

Bericht via: GO-RTV

 

 

 
 

 

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • In de middag met Florian maandag 20 maart '23 • 15:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 20 maart '23 • 14:00 uur
  • De Middagbreak maandag 20 maart '23 • 13:00 uur
  • De Middagbreak maandag 20 maart '23 • 12:00 uur
  • He goedemorgen maandag 20 maart '23 • 09:00 uur
  • He goedemorgen maandag 20 maart '23 • 08:00 uur
Bekijk meer