• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Terneuzen zit financieel op rozen

Geplaatst: 28 september 2022 om 14:17

De begroting van de gemeente Terneuzen laat een goed financieel vooruitzicht zien. Dit komt vooral door extra geld van het Rijk. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen”. De gemeenteraad bespreekt de begroting in november.

De huidige financiële situatie biedt volgens de gemeente “een solide basis voor de toekomst.” Toch wordt er ook rekening gehouden met ongewone omstandigheden in de samenleving: “zoals het stijgende prijspeil en grote opgaven die alertheid en behoedzaamheid vragen.” Ondanks deze voorzichtige en behouden houding streeft de gemeente er de komende jaren naar om flink te investeren. De grootste investering is het realiseren van nieuwe huisvesting van het voorgezet onderwijs. Daar heeft de gemeente in 2024 € 51 miljoen voor opgenomen in de begroting.  

Centrum Terneuzen
Ook het aantrekkelijker maken van het stadscentrum van Terneuzen is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Dit is tot uiting gebracht in het zogenaamde “Totaalplan Binnenstad Terneuzen”. Hier is in 2024 €2.5 miljoen, 2025 €0.75 miljoen en in 2026 €1.25 miljoen voor beschikbaar. Duurzaamheid en klimaatadaptatie mogen tegenwoordig uiteraard niet ontbreken in de toekomstplannen. Voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is in 2023 € 1.2 miljoen en in 2024 en 2025 € 1.8 miljoen beschikbaar.

Groeiende spaarrekening
Naast al deze uitgaven is er ook geld beschikbaar om aandacht te geven aan een gezond en actief, sociaal en betrokken leven: “We zetten daarom in op buurtsportcoaches en opbouwwerkers voor jongeren en volwassenen. Ook willen we zorgen dat onze speelvoorzieningen aansluiten bij de wensen van onze jeugd. Daarom geven we een impuls aan de vernieuwing van ontmoetingsplekken en speelgelegenheden.” Al deze plannen kunnen worden uitgevoerd, en alsnog kan de gemeente de komende jaren de spaarrekening zien groeien. Er is een positief resultaat begroot van €5.037.000 in 2023, € 10.106.000 in 2024, € 11.977.000 in 2025 en € 1.261.000 in 2026.

Door: Johnny Willeboordse - GO-RTV

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 17:00 uur
  • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 16:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 13:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 12:00 uur
  • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 09:00 uur
  • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 08:00 uur
Bekijk meer