• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Terneuzen stuurt dringende brief aan Ministerie: 'Wij krijgen wel de zorgtaken, niet het geld voor Sociaal Domein'

Geplaatst: 8 november 2019 om 10:00

‘De overheid heeft een hoop zorgtaken over de schutting van de gemeente gegooid, maar we krijgen veel minder geld, soms wel 60 procent minder,’ verklaart Jos Verdurmen, fractievoorzitter van TOP/Gemeentebelangen strijdvaardig tegen GO, ‘wij hebben als gemeente ook niet zomaar een hoop extra geld om in het Sociaal Domein te stoppen.’ 
Toch is dat nu voorlopig wel even de bedoeling: In het Sociaal Domein gaat in totaal 60 miljoen euro om per jaar, tegenover de 160 miljoen op de totale begroting van de gemeente. ‘Die 4 miljoen die we straks tekort komen, moeten te doen zijn. Gaan we daar overheen, dan moeten we met elkaar gaan praten waar we ergens anders in kunnen gaan snijden,’ aldus Verdurmen, ‘dat wordt dan een hele uitdaging.’

Onvoorspelbaar
De gemeente Terneuzen staat hier niet alleen in. Vrijwel iedere gemeente in Nederland komt voor forse uitdagingen te staan om de vallende gaten op te vullen. Veel raadsleden in Terneuzen hebben de afgelopen tijd namens hun partij hun zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen en de oplopende dreigende tekorten op het Sociaal Domein. Zo had PVV Terneuzen eerder deze week voorgesteld om samen met andere gemeenten een vuist te maken richting het van bovanaf opgelegde beleid. Sociaal Terneuzen stelde voor de taken van aan-z terug te leggen bij de gemeente om kosten te besparen. 
Het Rijk geeft aan de problemen serieus te nemen, maar blijft hierin onvoorspelbaar. Verdurmen: ‘De overheid heeft volop toezeggingen gedaan, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Zo zou de korting van 25 procent op het jeugdbeleid worden teruggedraaid, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Er zijn genoeg reserves, dus kan het Rijk best iets meer aan het gemeentefonds geven, en dus aan het Sociaal Domein.'

'Zorg die noodzakelijk is, moet je altijd kunnen bieden.'


Dringend verzoek
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag, had het college van burgemeester en wethouders al een brief opgesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken: ‘Het is bekend dat vele gemeenten in Nederland te maken hebben met omvangrijke overschrijdingen op budgetten voor het Sociaal Domein, en met name voor de taken in de jeugdzorg. Dat geldt ook voor onze gemeente.’ Volgens B en W komt dat door de reorganisatie, het overhevelen van overheidstaken naar de gemeenten en tegelijkertijd een bezuiniging op de zorgtaken. ‘Wij hebben als gemeente zorgtaken waar onvoldoende financiële middelen voor zijn.’ Dat vraagt om bezuinigingen, maar dat is lastig, of misschien wel onmogelijk: zorg die noodzakelijk is moet immers altijd geboden kunnen worden.
‘Wij vragen u nadrukkelijk aandacht voor de geschetste problematiek,’ besluit het college de brief aan het Ministerie, ‘het is noodzakelijk en urgent om hier oplossingen voor te vinden.’
Patrick van der Hoeff, PVV Terneuzen, is blij dat zijn motie is opgepakt: 'Fijn dat het college dit serieus oppakt.'

 

Lees ook: 
hoge-tekorten-in-sociaal-domein-we-moeten-ons-samen-sterk-maken-voor-meer-geld

onderzoek-de-levensvatbaarheid-van-aan-z

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Elly's Platenkast zaterdag 30 mei '20 • 23:00 uur
  • BOOOM!! zaterdag 30 mei '20 • 19:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 30 mei '20 • 15:00 uur
  • Studio 45 zaterdag 30 mei '20 • 14:00 uur
  • Het Hitsyndicaat zaterdag 30 mei '20 • 13:00 uur
  • GO Actueel zaterdag 30 mei '20 • 12:00 uur
Bekijk meer