• Luister live naar GO-FM
 • Kijk live naar GO-TV

'Terneuzen moet duidelijker beleid uitstippelen voor dierenwelzijn'

Geplaatst: 21 april 2021 om 13:50

De gemeente Terneuzen moet een duidelijker beleid uitzetten voor het welzijn van dieren. Dat stellen meerdere partijen in een motie aan het college van B&W. Ze willen dat er een consistent beleid komt op dierenwelzijn. Tijdens de gemeenteraad aanstaande donderdag wordt deze motie behandeld.
De fracties van PvdA, GroenLinks, Terneuzen Sterk, D66, SP en Sociaal Terneuzen ondertekenden het voorstel. ‘Dierenwelzijn staat steeds vaker in de belangstelling en het onderwerp roept steeds meer vragen op. Veel mensen willen iets doen tegen dierenleed in onze gemeente en daar moeten wij als gemeente op inhaken.’

Zwerfdieren, verwaarlozing, jacht, ongelukken in het verkeer, maar ook bijvoorbeeld overlast van dieren die in het wild leven, zoals vossen, ratten en visdiefjes. De gemeente zou de burger meer moeten informeren: ‘Veel beslissingen die de gemeente neemt treffen direct of indirect dieren. Toch is er geen handelingskader waarin duidelijk staat wat te doen bij dierenleed.  Een dierenwelzijnsnota geeft in ieder geval een richtlijn. Per slot van rekening is het een integraal onderdeel van gemeentelijk beleid, net als volksgezondheid, milieu en veiligheid.’
Bij het opstellen van een dierenwelzijnsnota kan de samenwerking worden gezocht met dierenartsen, boeren, instanties en verenigingen. 

Wat kan er allemaal in zo’n dierenwelzijnsnota komen te staan? 

 • Waar je verwaarlozing of mishandeling van dieren kunt melden;

 • Afspraken voor de samenwerking tussen de wijkagent en het wijkteam;

 • Advies aan het gemeenteloket aan grootgrondbezitters over dierenwelzijn en natuur;

 • Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van wegen, beperking van de maximumsnelheid in verband met overstekende dieren, of het plaatsen van waarschuwingsborden voor overstekende eenden;

 • Dierenwelzijn onder de aandacht brengen van kinderen;

 • Het opstellen van richtlijnen over hoe de gemeente omgaat met overlast van wilde dieren, als bijvoorbeeld ratten en vossen. 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
 • Onderweg woensdag 05 mei '21 • 17:00 uur
 • Onderweg woensdag 05 mei '21 • 16:00 uur
 • De Middagbreak woensdag 05 mei '21 • 13:00 uur
 • De Middagbreak woensdag 05 mei '21 • 12:00 uur
 • He goedemorgen woensdag 05 mei '21 • 09:00 uur
 • He goedemorgen woensdag 05 mei '21 • 08:00 uur
Bekijk meer