• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Terneuzen blijft investeren in de toekomst

Geplaatst: 24 mei 2023 om 10:47

De gemeente Terneuzen wil de komende jaren verder investeren in een duurzame toekomst. Zo staat in een kaderbrief aan de gemeenteraad. De brief is een financiële vertaling van het bestuursakkoord. De vernieuwde huisvesting van het voortgezet onderwijs en het totaalplan voor de binnenstad zijn de twee grote pijlers die de toekomst van Terneuzen gaan bepalen.

De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college voor de komende jaren. Naast de nieuwe huisvesting van het voortgezet onderwijs en het totaalplan binnenstad zijn er nog tal van andere zaken cruciaal voor een goede toekomst van de gemeente. Het sociaal domein, positieve gezondheid en klimaat en duurzaamheid zijn andere belangrijke factoren.

Investeringen
Wethouder Frank van Hulle (Financiën) ziet veel kansen, maar blijft voorzichtig: “We moeten goed omgaan met de financiële middelen die we hebben. Daarbij hebben we oog voor kansen, risico’s en voor de behoeften van onze inwoners en ondernemers. We vinden het belangrijk om financiële ruimte te creëren voor noodzakelijke investeringen.” Ook de wethouder komt bij alle berekeningen voor de toekomst uit op de twee pijlers: “De komende jaren gaat er veel geld naar de onderwijshuisvesting en het totaalplan binnenstad. Met de huidige financiële situatie is dit mogelijk en verantwoord. Hiermee geven we een impuls aan de brede welvaart en leefbaarheid in de gemeente.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad houdt de ontwikkelingen op financieel vlak nauwlettend in de gaten. Een aantal gemeenteraadsleden hebben aangegeven dat zij ook graag op andere gebieden investeringen willen zien. Zo is er in voorgaande raadsvergaderingen al gevraagd om meer aandacht voor andere zaken: “Het mag niet zo zijn dat alle aandacht uit gaat naar het nieuwe schoolgebouw en de binnenstad van Terneuzen. Er moet ook gekeken worden naar voldoende betaalbare woningen, het versnellen van de energietransitie en het inzetten op preventie binnen het sociaal domein.”

Inflatie
In de kaderbrief houdt het college rekening met maatschappelijk ontwikkelingen, zoals inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. De kaderbrief laat alle jaren een positief saldo zien, behalve in het jaar 2027: “Dit komt door lagere inkomsten uit het Rijk in vergelijking met voorgaande jaren. Bij het opstellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 neemt de gemeente maatregelen om alle jaren positief af te sluiten.” Volgens de gemeente zijn er een aantal financiële risico’s de komende jaren: “Dit zijn de stijgende hulpvraag in het sociaal domein en onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen rond de (landelijke) ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid.”

Door: Johnny Willeboordse - GO-RTV

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Elly's Platenkast zondag 04 juni '23 • 22:00 uur
  • Studio 45 zondag 04 juni '23 • 17:00 uur
  • Studio 45 zondag 04 juni '23 • 16:00 uur
  • Weekend zondag 04 juni '23 • 13:00 uur
  • Weekend zondag 04 juni '23 • 12:00 uur
  • Alfred Blokhuizen zondag 04 juni '23 • 11:00 uur
Bekijk meer