• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Ruimteweken, een korte dinsdag, levensvragen en vroeg je bed uit

Geplaatst: 18 april 2019 om 15:59

De drie scholen voor voortgezet onderwijs hanteren vanaf komend schooljaar dezelfde lestijden. Niet alle scholen beginnen pas om 9 uur om rekening te houden met de biologische klok van leerlingen. Het Lodewijk College in Terneuzen en het Zwin College in Oostburg kunnen er voor kiezen om 8.10 uur te beginnen.Verder lopen de lestijden gelijk. Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 wordt dit geëvalueerd.
Dinsdag wordt een vaste vergaderdag: alle leerlingen hebben dan lessen van 45 minuten in plaats van 50, zodat er aan het einde van de dag tijd overblijft voor de docenten om te vergaderen. Leerlingen zijn op dinsdag uiterlijk om 14.10 uur uit. 

Ruimteweken en Satellieturen
Het Lodewijk College kwam donderdag met nog meer nieuws over het nieuwe schooljaar: Om in de taal van de eerste Nederlandse ruimtevaarder te blijven naar wie de school vernoemd is: Er komen speciale Ruimteweken: Leerlingen zijn dan vakoverstijgend en praktijkgericht actief. Verschillende leerjaren en verschillende sectoren worden dan samengevoegd en er is ruimte voor excursies en reizen.
Ook komen er Satellieturen, waarin leerlingen zelf kiezen wat en hoe ze leren. Docenten, onderwijsassistenten en vrijwilligers zijn aanwezig om dit in goede banen te leiden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om extra te werken aan vakken die je lastig vindt, maar je kunt ook juist een verrijkingsprogramma volgen, of een pluscertificaat halen voor een van de talen.

Samenvoeging klassen
Na de zomervakantie worden klassen van beide locaties in Terneuzen samengevoegd, voor zover dat mogelijk is wat betreft behandelde lesstof. Op de locatie Oude Vaart starten in september ongeveer 1100 leerlingen, aan de Zeldenrustlaan 1400. 

Identiteit
Ook leerlingen die tot nu toe op de voormalige (openbare) Rede zaten, krijgen volgend jaar 1 uur in de week Mens & Religie, waarin het Christendom (Het Lodewijk College is een christelijke school), maar ook andere religies en levensbeschouwingen centraal staan. De bedoeling is om met elkaar in dialoog te gaan over zaken als geloof, zingeving en ethiek. Het eerste lesuur wordt dagelijks geopend met een groepsgesprek over een bepaald thema, bedoeld als persoonsvorming en gemeenschapsvorming.

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Hé goedemorgen donderdag 04 juni '20 • 09:00 uur
  • Hé goedemorgen donderdag 04 juni '20 • 08:00 uur
  • Hé goedemorgen donderdag 04 juni '20 • 07:00 uur
  • The Oldies Project woensdag 03 juni '20 • 23:00 uur
  • Martijn's Department woensdag 03 juni '20 • 20:00 uur
  • Martijn's Department woensdag 03 juni '20 • 19:00 uur
Bekijk meer