• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

PvdA en Groen Links Terneuzen: North Sea Port moet lobbyen voor de regio.

Geplaatst: 26 juli 2020 om 13:00

Er zou een zogeheten ‘visiedocument’ moeten worden ontwikkeld waarin North  Sea Port een belangrijke rol vervult.

Aanleiding voor deze oproep aan het college van B&W van Terneuzen is de verwachting dat de Tweede Kamer gaat instemmen met een nieuwe havennota  (2020-2030) waarin onder andere geregeld  wordt dat Rotterdam, als mainport,  niet langer voorrang krijgt  als er sprake is van investeringen met een gelijkwaardige impact. En er dus een gelijk speelveld ontstaat voor alle havens in Nederland.

North Sea Port wordt hierdoor een belangrijke haven die, zo vinden Van de Voorde (PvdA) en Jonker (GL),  vanuit economisch oogpunt, als belangrijke lobbyist kan functioneren voor bijvoorbeeld een tolvrije Westerscheldetunnel.

Naast de tunnel zou personenvervoer tussen Gent en Terneuzen een onderwerp van lobby kunnen zijn, maar ook de concretisering van de komst van een waterstoffabriek naar Zeeuws-Vlaanderen.

De ingang tot North Sea Port vormt het feit dat Provincie en de gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borssele, de helft van de aandelen van NSP heeft. Het havenbedrijf zou via deze weg kunnen worden opgedragen om wat actiever kunnen gaan lobbyen richting de Tweede Kamer.

Van de Voorde geeft aan dat er wel gelobbyed wordt door het college van B&W van Terneuzen, maar denkt dat een extra impuls van een lichaam als North Sea Port een belangrijke, noodzakelijke, extra druk geeft op de landelijke overheid.

Daarnaast geeft hij aan, dat er ook gelet zou moeten worden op de diversificatie van bedrijven in het havengebied. Iets waarvan Groen Links een groot pleitbezorger is. Dus kritisch kijken naar het type bedrijf dat zich wil vestigen ( de Amsterdamse slibverwerking bij Beelen in Sluiskil is bijvoorbeeld iets waar beide raadsleden hun vraagtekens bij hebben gezet).

Op de vraag van GO of er in de profielschets van de nieuwe burgmeester voor Terneuzen aandacht moet zijn voor de connecties van die persoon met ‘Den Haag’ geeft Van de Voorde aan dat dat een must is, sterker nog: connecties met Brussel zijn in toenemende mate van belang.

Het complete gesprek met Laszlo van de Voorde:

 

 

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Alles Uit, Radio Aan dinsdag 03 augustus '21 • 23:00 uur
  • Onderweg dinsdag 03 augustus '21 • 17:00 uur
  • Onderweg dinsdag 03 augustus '21 • 16:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 03 augustus '21 • 13:00 uur
  • De Middagbreak dinsdag 03 augustus '21 • 12:00 uur
  • He goedemorgen dinsdag 03 augustus '21 • 09:00 uur
Bekijk meer