• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Personeel aan-z bezorgd: 'Discussie moet stoppen'

Geplaatst: 9 november 2020 om 16:00

Er heerst bezorgdheid onder het personeel van aan-z. Nu de verantwoordelijk wethouder is opgestapt, vielen er onlangs drie brieven bij het bestuur van aan-z en de gemeenteraad van Terneuzen op de mat. Daarin stond telkens de noodkreet: ‘Onder het personeel is veel onrust en dat brengt de continuïteit in gevaar.’
‘Burgers van Terneuzen en medewerkers van aan-z worden beïnvloed door de negatieve berichtgeving’,  schrijft de ondernemingsraad (OR) van aan-z, ‘dat schaadt ons imago en brengt geen waardering voor het mooie werk waar veel medewerkers zich dagelijks hard voor inzetten.’ De OR roept op om te stoppen met de discussie over het salaris van André van der Windt, directeur van aan-z. ‘In plaats daarvan vragen wij de waardering voor het goede werk dat wij uitvoeren.’ 

Juiste man
Ook de OR van zo-net, de ‘tak’ van aan-z die verantwoordelijk is voor huishoudelijke hulp binnen de gemeente Terneuzen, trekt aan de bel. ‘Wij zijn geschrokken van de negatieve uitlatingen dat de inschaling van de directeur te hoog zou zijn.’ Zij stellen dat niet alleen naar het salaris moet worden gekeken, maar ook naar de persoon in kwestie, de directeur zélf: ‘Wat zijn voorgangers niet lukte, is André van der Windt wél gelukt, namelijk: een organisatie als aan-z leiden, de afdeling zo-net op te zetten en ook nog een ondernemingsraad vormen voor zo-net.’
De OR heeft het over een open, heldere communicatie: ingebrachte punten worden ook echt opgepakt. ‘Voor ons een signaal dat hij medewerkers en hun stem belangrijk vindt.’ Kortom: de juiste man op de juiste plaats. ‘De discussie rondom het salaris vinden wij dan ook ongepast.’

'Laten we bovenal niet de 500 vrijwilligers vergeten die zich dagelijks inzetten voor de klanten van aan-z.'

Stoffig
Ook de coördinatoren die werkzaam zijn bij aan-z hebben gezamenlijk een brief opgesteld: ‘In alle negatieve uitingen wordt geen enkel recht gedaan aan de inhoud van het werk van aan-z, de positieve ontwikkeling die aan-z heeft doorgemaakt en de vakkundigheid van onze medewerkers.’
Onder leiding van Van der Windt is aan-z opgeklommen uit een stoffige en weinig flexibele organisatie naar een professionele en kwaliteitsvolle organisatie, vinden de coördinatoren: ‘Hij heeft een koers uitgezet waarbij ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing. En laten we bovenal niet de 500 vrijwilligers vergeten die zich dagelijks inzetten voor de klanten van aan-z.’
De coördinatoren pleiten voor continuering van de rust en de stabiliteit die aan-z nu heeft bereikt en zijn verbaasd dat niemand van de gemeenteraad en het college van B&W een poging heeft ondernomen om met werknemers van aan-z in gesprek te gaan. Ze nodigen alle leden van de gemeenteraad dan ook uit een keertje langs te komen.

Levenswerk
Wethouder Ben van Assche wordt waarschijnlijk de nieuwe tijdelijke voorzitter van aan-z, volgens de PZC. Hij vervangt Paula Stoker, die naar eigen zeggen ziel en zaligheid in aan-z heeft gestopt. Dat zij de enige zou zijn die niet met aan-z opnieuw in gesprek wilde gaan over de beloning van de directeur van aan-z, weerlegt zij. ‘Ik heb minutieus alle tegenwerpingen die in het college besproken zijn meegegeven aan het bestuur van aan-z én aan de directeur van aan-z. Dat ik hier zelf een andere mening was toegedaan was niet relevant, ik heb de opdracht van het college wel degelijk uitgevoerd.’
Aan-z betreurt dat Paula Stoker geen bestuursvoorzitter meer is: 'Zij heeft een grote bijdrage gehad in de positieve ontwikkeling die aan-z de afgelopen jaren heeft doorgemaakt,' staat op de website van aan-z, 'het is jammer dat we dat nu moeten missen.'

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg maandag 08 maart '21 • 17:00 uur
  • Onderweg maandag 08 maart '21 • 16:00 uur
  • De Middagbreak maandag 08 maart '21 • 13:00 uur
  • De Middagbreak maandag 08 maart '21 • 12:00 uur
  • He goedemorgen maandag 08 maart '21 • 09:00 uur
  • He goedemorgen maandag 08 maart '21 • 08:00 uur
Bekijk meer