• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Nieuwe wegen in de gemeente Hulst

Geplaatst: 23 november 2021 om 13:58

De komende jaren gaat de gemeente Hulst investeren in het verbeteren en vernieuwen van de wegen. In 2022 is daarmee een bedrag van circa 2,6 miljoen euro gemoeid. Dat is bedoeld voor voorbereiding en uitvoering van werken. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De voorbereidingen en werken aan de wegen staan gepland in onder andere Nieuw Namen, Vogelwaarde, Hulst en Zandberg.

Extra geld nodig 
Komend jaar krijgen in Nieuw Namen de Smetstraat, Reijnaertstraat en Tubaertstraat een nieuwe riolering en inrichting; in Vogelwaarde start de eerste fase van werkzaamheden in de Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat. In Vogelwaarde staat daarnaast de realisatie van een randweg op de planning aan de oostzijde van het dorp. Deze moet zorgen voor minder verkeer op Rapenburg.
In Hulst wordt het Scharnier in 2022 aangepast. Ook het Havenfort wordt heringericht. Voor deze projecten was al eerder geld beschikbaar gesteld voor de wegwerken. Met name de hogere materiaalkosten, loonkosten en brandstofkosten zorgen er voor dat extra geld nodig is.

Toekomstige projecten
Ambitie is om in de komende tien jaren de binnenstad van Hulst opnieuw in te richten. Dit gebeurt in stappen: de eerste stap wordt gezet in de Gentsestraat. Er staat ook de herinrichting van de Glacisweg in Hulst op de planning. Tenslotte zijn op Zandberg werken voorzien om de kern verkeersveiliger te maken.
In 2023 staan de tweede en derde fase van het riool- en inrichtingsproject in Vogelwaarde gepland. Hiervoor zal ook nog extra budget moeten worden gevonden. Datzelfde geldt voor de derde en vierde fase van de werken in Kloosterzande. Verder staat in 2023 de reconstructie van de Absdaalseweg in Hulst op de planning. Voor 2024 staan de reconstructie van de Steenstraat in Hulst, riool- en inrichtingswerken in de wijk Nieuw Hulst en de derde fase van de werken in Vogelwaarde op de agenda. In 2025 is de ambitie om de Truffinoweg en een gedeelte van de Zandstraat in Hulst aan te pakken. Ook de Lageweg in Ossenisse staat voor dat jaar op de planning.

Als alles meezit, gaat de gemeenteraad half december akkoord met de plannen. 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg woensdag 01 december '21 • 17:00 uur
  • Onderweg woensdag 01 december '21 • 16:00 uur
  • In de middag met Florian woensdag 01 december '21 • 15:00 uur
  • In de middag met Florian woensdag 01 december '21 • 14:00 uur
  • De Middagbreak woensdag 01 december '21 • 13:00 uur
  • De Middagbreak woensdag 01 december '21 • 12:00 uur
Bekijk meer