• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Mogelijk oplossing lerarentekort Terneuzen over de grens

Geplaatst: 13 augustus 2019 om 10:48

Ook al wonen we in een krimpregio, toch hebben we ernstig tekort aan leraren, volgens Veerle de Regt van CDA Terneuzen. In juni vroeg zij hier aandacht voor bij het college van B en W. De gemeente Terneuzen belooft zich in te zetten om het lerarentekort terug te dringen. Een van de maatregelen is het zoeken van capabele onderwijzers over de grens in België.
Het is een landelijk probleem en ook in Zeeuw-Vlaanderen hebben we er last van: te weinig onderwijzers om de klassen op te vangen. Voor de zomervakantie ontvingen ouders in Terneuzen al een brief waarin mogelijke lerarentekorten al werden aangekondigd. Kinderen kunnen zelfs naar huis worden gestuurd als scholen er niet in slagen om de bezetting op orde te krijgen. ‘Dit vinden wij niet wenselijk’, antwoordt het college, ‘dit is een landelijk probleem en we zien het vooral als een gezamenlijke opdracht voor de rijksoverheid, werkgevers en vakbonden om maatregelen te nemen die het lerarentekort tegen gaan. Waar mogelijk helpen wij het onderwijs in de regio.’ 

Concrete stappen
Schriftelijk liep Veerle de Regt de gemeente op om in gesprek te gaan met schoolbesturen over de tekorten. Sommige gemeenten hebben hierover al afspraken gemaakt met scholen (in de gemeente Sluis staan al enkele Vlaamse leerkrachten voor de klas) en De Regt wil dit ook in Terneuzen zien: ‘We kunnen hierin effectief gebruik maken van onze ligging als grensgemeente.’ Het college van B en W antwoordt hier positief op en is van plan concrete stappen te zetten om samen met de scholen het lerarentekort tegen te gaan.
Zo wordt het gemeentelijke Werkgeversservicepunt ingezet om contacten te leggen met onderwijsinstellingen over de grens: er zijn al contacten gelegd met VIVES, HO Gent, Artevelde en Odisee. Het Zeeuws-Vlaamse basisonderwijs neemt onder andere deel aan open dagen om personeel te werven.
Daarnaast probeert de gemeente met Europese subsidie grensoverschrijdende stageplaatsen te creëren. 

Lees ook: Nijpend lerarentekort gemeente Terneuzen

 

Foto: Prins Willem van Oranjeschool, een basisschool in Terneuzen

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Hé goedemorgen maandag 18 november '19 • 09:00 uur
  • Hé goedemorgen maandag 18 november '19 • 08:00 uur
  • Hé goedemorgen maandag 18 november '19 • 07:00 uur
  • Elly's Platenkast zondag 17 november '19 • 23:00 uur
  • Het Hitsyndicaat zondag 17 november '19 • 13:00 uur
  • The Oldies Project zondag 17 november '19 • 12:00 uur
Bekijk meer