• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Meerdere overtredingen bij controles woningen arbeidsmigranten Sluiskil

Geplaatst: 22 april 2022 om 09:06

Woensdag hebben toezichthouders van de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Terneuzen in Sluiskil een controle gedaan op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Bij de controle van 19 woningen zijn diverse overtredingen geconstateerd: van bouw- en brandveiligheid, het niet hebben van de juiste vergunningen tot niet geregisteerde arbeidsmigranten. 
'Alle aangetroffen bewoners waren meewerkend en toonden begrip voor de controle,' meldt de gemeente Terneuzen. In totaal werden 39 arbeidsmigranten aangetroffen die niet aangemeld zijn bij de  basisregistratie personen (BRP) van de gemeente; 11 woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten; 6 woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften en in 3 woningen zijn overtredingen vastgesteld van de Woningwet en het Bouwbesluit, zoals bijvoorbeeld zoals veilig gebruik trap, ontbreken van een vloerafscheiding, ontbreken van dakraam, lekkages en schimmel op de muren.

Signaal
De eigenaren van de gecontroleerde woningen krijgen een brief met het dringend verzoek een einde te maken aan de overtredingen. De gemeente kondigt aan dit jaar nog op drie, nog nader te bepalen locaties controles te houden.  De controles wordeen uitgevoerd om onveilige en onrechtmatige situaties te voorkomen. Het is ook om een duidelijk signaal af te geven aan bedrijven en burgers om zich aan de regels te houden en dat we overtreding daarvan niet tolereren. En voor bedrijven en burgers die zich wel aan de regels houden, is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand dit niet doet. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Melding doen
Het is de taak van de overheid om toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft: 'Als we overtredingen constateren handhaven we daarop.' (gemeente Terneuzen)

Ook inwoners kunnen iets doen om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden en zelfs criminele activiteiten signaleren. Meld een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten bij de politie, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

 

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Alles Uit, Radio Aan maandag 08 augustus '22 • 23:00 uur
  • Onderweg maandag 08 augustus '22 • 17:00 uur
  • Onderweg maandag 08 augustus '22 • 16:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 08 augustus '22 • 15:00 uur
  • In de middag met Florian maandag 08 augustus '22 • 14:00 uur
  • De Middagbreak maandag 08 augustus '22 • 13:00 uur
Bekijk meer