• Luister live naar GO-FM
 • Kijk live naar GO-TV

Hulst investeert in een grootse verbetering en vernieuwing van riolering en wegen in 2023.

Geplaatst: 24 november 2022 om 20:16

Ook de komende jaren zal de gemeente Hulst veel investeren in het verbeteren en vernieuwen van de riolering en wegen. De kosten ter aanpassing van de riolering  zijn op circa 7,5 miljoen euro geraamd. Voor de optimalisering van de wegen, is er een begroting van ongeveer 1,34 miljoen euro gemaakt. Deze schatting geldt voor zowel voorbereiding als uitvoering van de werken.

De raadscommissie Ruimte bespreekt deze voorstellen tijdens de vergadering van dinsdag 29 november 2022. De bedoeling is dat de gemeenteraad op donderdag 15 december 2022 een besluit neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt voor deze twee grote projecten.

Door : Rita Bardoul - GO-RTV

Project Wegen 2023 voorbereidingen en werken aan de wegen gepland in onder andere Nieuw Namen, Vogelwaarde, Lamswaarde, Kloosterzande, Hengstdijk en Hulst.

Projecten reeds in voorbereiding in 2022, waarvan de uitvoering in 2023 zal gebeuren, maar waarvoor al geld beschikbaar is:

 • Hulst, Havenfort
 • Nieuw Namen, Smetstraat, Reijnaertstraat, Tybaertstraat & Kerkpad
 • Vogelwaarde, Kastanjestraat, Lindenstraat, Acaciastraat, Azaleastraat & deel Populierenstraat
 • De reconstructie van het Scharnier is al een poosje in voorbereiding. Er vindt nog nader onderzoek plaats. De uitvoering hiervan gebeurt waarschijnlijk in 2024.

Nieuwe projecten 2023 waarvoor nu geld wordt gevraagd

 • Kloosterzande, Irenestraat & Pastoor Smulderstraat
 • Lamswaarde, Roverbergesepad
 • Vogelwaarde, Kerkstraat & Kerkhofpad
 • Daarnaast omvat het voorstel ook extra geld voor de Plevierstraat in Hengstdijk en voor de aanleg van de Randweg te Vogelwaarde. De bedoeling is om al deze projecten (grotendeels) in 2023 uitvoeren.

Langere termijn planning 2024

 • Hulst, Steenstraat & deel wijk Nieuw Hulst
 • Vogelwaarde, deel Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat, Meidoornstraat, deel Elzenstraat & Rapenburg
 • In samenwerking met de Provincie Zeeland wordt in 2024 de Gentsevaart opnieuw ingericht.

Langere termijn planning 2025

 • Ossenisse, Lageweg & Weststraat
 • Vogelwaarde, Bossestraat & Schoolstraat
 • Hulst, Truffinoweg, deel Zandstraat, Paardenmarkt & Absdaalseweg.

Langere termijn planning voor 2026

 • Hengstdijk, Hengsdijkse Kerkstraat
 • Hulst, aanleg van een ravelijn, voetpad in het park, deel Dullaertwijk, Grote Markt & Zomerstraat
 • Vogelwaarde, Elzenstraat, Olmenstraat & Wilhelmstraat
 • Sint Jansteen, Oude Galgenstraat.

 

Project Riolering 2023 voorbereidingen en werken gepland in onder andere Hulst, Hengstdijk, Kapellebrug, Kloosterzande, Kuitaart, Lamswaarde, Nieuw Namen en Vogelwaarde.

 • In Hulst gaat er gewerkt worden aan de riolering in de Zandstraat en de De Casembrootweg. Daarnaast worden rioolwerken in de wijk Nieuw Hulst en de Absdaalseweg voorbereid. De bedoeling is deze werken 2024 en 2025 uit te voeren
 • In Hengstdijk is het nodig de riolering in de Plevierstraat te vervangen
 • In Kapellebrug gaat het om werken aan de riolering in de Gentsevaart. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd samen met de provincie Zeeland
 • In Kloosterzande wordt ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd in de Pastoor Smuldersstraat
 • In Lamswaarde worden riool werkenzaamheden uitgevoerd in de Jac. De Waalstraat en de Roverbergsepad
 • In Nieuw Namen staat de vervanging van de riolering in de Smetstraat, Reynaertstraat, Tybaertstraat en Kerkpad gepland
 • In Vogelwaarde wordt gescheiden riolering aangelegd in de Acaciastraat, de Populierenstraat en het Kerkhofpad. Daarnaast staan ook rioolwerken op de planning die te maken hebben met de aanleg van de randweg en de herinrichting van de Grafelijkheid
Lees meer artikelen
Uitzending gemist
 • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 17:00 uur
 • Onderweg dinsdag 06 december '22 • 16:00 uur
 • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 13:00 uur
 • De Middagbreak dinsdag 06 december '22 • 12:00 uur
 • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 09:00 uur
 • He goedemorgen dinsdag 06 december '22 • 08:00 uur
Bekijk meer