• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Hoge tekorten in Sociaal Domein: 'We moeten ons samen sterk maken voor meer geld'

Geplaatst: 4 november 2019 om 16:22

De tekorten in het Sociaal Domein dreigen zo hoog op te lopen, dat Patrick van der Hoeff (PVV Terneuzen) zich ernstige zorgen maakt. Hij wil dat de gemeente Terneuzen, samen met andere gemeenten, actie onderneemt om meer geld van het Rijk te ontvangen voor het Sociaal Domein.
De hoogte van de rijksbijdrage aan het Gemeentefonds, bedoeld voor het Sociaal Domein, is fors teruggeschroefd. Er komt dus minder geld binnen, terwijl de zorgvraag toeneemt. Een van de maatregelen is dat de eigen bijdrage voor WMO is aangepast naar een abonnementstarief. Dat is lang niet genoeg, volgens Van der Hoeff: ‘We zullen fors moeten bezuinigen in het Sociaal Domein. Dit heeft grote consequenties voor kwetsbare inwoners.’

Tempo
Het gaat allemaal veel te snel, volgens Van der Hoeff: ‘Nagenoeg alle gemeenten hebben een flink tekort. Het tempo van de bezuinigingen is te ambitieus ingeschat. We staan als gemeente voor grote maatschappelijke opgaven binnen het Sociaal Domein. In 2018 was afgesproken dat er meer middelen beschikbaar zouden komen voor het Gemeentefonds. Wij willen dat het Rijk deze toezegging ook nakomt.’ Daarom heeft Van der Hoeff een motie opgesteld, die aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering van Terneuzen behandeld zal worden. 

"Wij willen hier gezamenlijk in optrekken.''

Met zijn allen een vuist maken
In de motie pleit hij er ondere voor dat de gemeente bij het Rijk aandringt de eerder gemaakte afspraken na te komen en een hogere bijdrage voor het Sociaal Domein beschikbaar te stellen. Maar hij gaat nog een stapje verder: Terneuzen staat hier niet alleen in en waarom zou je dan in je eentje een vuist maken? Van der Hoeff wil dat B en W Terneuzen alle gemeenteraden een afschrift van de motie stuurt om hier ‘gezamenlijk in op te trekken’. 

Motie
Het onderwerp heeft al de aandacht van de Tweede Kamer: onlangs is er unaniem een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgedragen “in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen” als blijkt dat het abonnementstarief leidt tot knelpunten in de uitvoering. Aanstaande donderdag wordt de motie besproken en wordt er over gestemd in de gemeenteraad van Terneuzen.

 

Over Sociaal Domein:
Onder de term ‘sociaal domein’ vallen alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Ook randzaken en -taken vallen onder het Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg vrijdag 28 februari '20 • 16:00 uur
  • De Middagbreak vrijdag 28 februari '20 • 13:00 uur
  • De Middagbreak vrijdag 28 februari '20 • 12:00 uur
  • Hé goedemorgen vrijdag 28 februari '20 • 09:00 uur
  • Hé goedemorgen vrijdag 28 februari '20 • 08:00 uur
  • Hé goedemorgen vrijdag 28 februari '20 • 07:00 uur
Bekijk meer