• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Dorpsbelangen Hoek heeft handen vol aan nieuwe ontwikkelingen: GO in gesprek met de nieuwe voorzitter

Geplaatst: 29 augustus 2020 om 12:59

Niet alleen Terneuzen heeft wijkraden, de dorpen die bij Terneuzen horen, hebben ook een dorpsraad: aanspreekpunt en denktank van de dorpskern met een direct lijntje naar de gemeente. Niet onbelangrijk dus.  In Hoek staan ingrijpende veranderingen op stapel. Juist nu neemt Ko Koster de hamer als voorzitter over van Iwan de Groote. De eerste vergadering van Dorpsbelangen Hoek was deze week meteen druk bezocht.
‘Nou die hamer heb ik niet hoor, als voorzitter’, reageert Koster tegen GO, ‘maar de opkomst was groot deze week: alle inschrijvingen waren bezet en er waren daardoor zelfs belangstellenden die er niet meer in konden.’ 

‘Wil je dat een dorpsraad adequaat functioneert, dan heb je daar ook de bewoners bij nodig. Het is goed dat er zoveel belangstelling is.’

Waarom die grote belangstelling?
‘Eigenlijk heb ik geen idee waarom het nu zo druk werd. Maar het is fijn dat er zoveel mensen komen die vragen willen stellen,’ antwoordt Koster, ‘er is dan ook veel gaande in Hoek: over het te komen multifunctioneel centrum, appartementen voor ouderen, levensloopbestendige woningen, de situatie rondom onze supermarkt met smalle straatjes waar vrachtwagens doorheen moeten om te bevoorraden en bijvoorbeeld de Kanaalsprong: het grondgebied van Hoek betreft ook een stuk bij het kanaal Gent-Terneuzen, dus ook daar krijgen wij rechtstreeks mee te maken.’
Dat zijn nogal wat onderwerpen, vindt Koster: ‘Er zijn veel ontwikkelingen en het is goed dat mensen vragen stellen die wij mee kunnen nemen naar het gemeentelijk overleg.’  Daar kwamen dan nog vragen bij vanuit het publiek over bijvoorbeeld de komende jaarwisseling: ‘Mensen maken zich zorgen: hoe gaat het dit jaar verlopen en wat mag wel en wat mag niet? Vorig jaar verliep het in goede harmonie allemaal. Maar we hebben ook gezien hoe het in Sluiskil ging.
Vanwege de grote hoeveelheid ontwikkelingen in Hoek, zijn de taken binnen de stichting Dorpsbelangen verdeeld en bekend gemaakt. ‘Zo weet iedereen wie waar over gaat. Je kunt al deze onderwerpen echt niet in je eentje op je nemen.’

In ieder geval kijkt Koster positief terug naar zijn eerste vergadering als voorzitter. Wil je weten hoe hij het als voorzitter gaat aanpakken de komende tijd? Luister naar een interview via onderstaande link: 

 

Foto: Sam Claeys

Door: Tineke Kerste GO-RTV

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Studio 45 zondag 04 juni '23 • 17:00 uur
  • Studio 45 zondag 04 juni '23 • 16:00 uur
  • Weekend zondag 04 juni '23 • 13:00 uur
  • Weekend zondag 04 juni '23 • 12:00 uur
  • Alfred Blokhuizen zondag 04 juni '23 • 11:00 uur
  • Alfred Blokhuizen zondag 04 juni '23 • 10:00 uur
Bekijk meer