• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Commissie onderzoekt problematiek tussen aan-z en gemeente Terneuzen

Geplaatst: 6 januari 2021 om 13:17

De gemeenteraad van Terneuzen heeft een commissie in het leven geroepen die de ontstane situatie en problematiek tussen de gemeente en aan-z verder gaat onderzoeken.
Het onderzoek richt zich op de afgelopen gebeurtenissen en structuren waardoor de huidige situatie is ontstaan. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de structuur, de besluitvorming en de manier van samenwerken te verbeteren. Wat is de taak en de bevoegdheid van de gemeente hierin en hoe kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen? Op 1 april van dit jaar moet het onderzoeksrapport op tafel liggen.

Oproep
Het onderzoek kan niet zonder dat alle partijen worden gehoord. De commissie roept op je te melden als informatie hebt die belangrijk kan zijn of als je gehoord wil worden door de commissie. Neem dan contact op met de secretaris van de commissie, de heer De Jong. Hij is te bereiken via e-mail: griffier@terneuzen.nl.

Samenstelling
De commissie bestaat uit de raadsleden de heren Meij (VVD, voorzitter van de commissie), Verhelst (SGP, plaatsvervangend voorzitter), Ellen (CU), Van der Hoeff (PVV) en De Kraker (D66). De raadsgriffier de heer De Jong is secretaris. De heer Blacquière (lid van de Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen) ziet als extern adviseur toe dat het onderzoek objectief en goed gebeurt.

Lees ook: www.go-rtv.nl/personeel-aan-z-bezorgd-discussie-moet-stoppen

 
Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Onderweg maandag 18 januari '21 • 17:00 uur
  • Onderweg maandag 18 januari '21 • 16:00 uur
  • Steven om twee... maandag 18 januari '21 • 14:00 uur
  • De Middagbreak maandag 18 januari '21 • 13:00 uur
  • De Middagbreak maandag 18 januari '21 • 12:00 uur
  • Hé goedemorgen maandag 18 januari '21 • 09:00 uur
Bekijk meer