• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Bodemsanering Kapellebrug

Geplaatst: 9 augustus 2019 om 14:08

Op dinsdag 13 augustus starten werkzaamheden aan de Gentsevaart te Kapellebrug. Ter plaatse moet ter hoogte van huisnummer 28 een bodemsanering worden uitgevoerd. Dit zorgt voor verkeershinder.
Aan de zuidkant van het betreffende woonhuis is tot 1985 een benzinestation geweest. Dit heeft geleid tot verontreiniging in grond en grondwater. De verontreiniging bestaat uit minerale olie en vluchtige aromaten (voornamelijk benzine). Mede omdat de plaats ligt in een grondwaterbeschermingsgebied, is het noodzakelijk deze verontreiniging te saneren. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een verwerker/reiniger. Het grondwater wordt bemalen, voorgezuiverd en geloosd op de vuilwaterriolering. 

Tijdelijke rijbaan
De werkzaamheden duren tot ongeveer eind oktober. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de rijbaan van de Gentsevaart in oostelijke richting tijdelijk verlegd. De Gentsevaart blijft gedurende de werkzaamheden open voor het verkeer. Wel worden verkeersmaatregelen genomen. Zo wordt ook bijvoorbeeld het fietspad ter hoogte van het Shell benzinestation afgesloten. Fietsers worden tijdelijk omgeleid. 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Hé goedemorgen vrijdag 13 december '19 • 08:00 uur
  • Hé goedemorgen vrijdag 13 december '19 • 07:00 uur
  • Alles Uit, Radio Aan donderdag 12 december '19 • 23:00 uur
  • Onderweg donderdag 12 december '19 • 17:00 uur
  • Onderweg donderdag 12 december '19 • 16:00 uur
  • John In De Middag.. donderdag 12 december '19 • 15:00 uur
Bekijk meer