• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

Begroting Sluis: een mix van ontwikkelingen, ambities en vraagstukken

Geplaatst: 7 oktober 2019 om 16:32

De gemeente Sluis is erin geslaagd een sluitende begroting voor de jaren 2021-2023 te vormen, onder de titel ‘Dynamisch, continuerend en grensverleggend.’
‘De begroting is structureel in evenwicht: structurele lasten worden gedekt met structurele baten,’ meldt een woordvoerder van de gemeente Sluis, ‘maar we moeten wel voorzichtig zijn: het moeten keuzes blijven maken.’

Sociaal domein
Zoals bij veel gemeenten, is het sociaal domein het zorgenkindje: nieuwe wettelijke taken komen erbij, zonder evenredige extra financiering en dat trekt een zware wissel op de gemeentelijke begrotingen. Ook dus bij de gemeente Sluis, evenals de kosten van de verplichte Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). 

'Een mix van onontkoombare ontwikkelingen, actuele vraagstukken en ambities'

Mix
Eerder dit jaar zijn bij het vaststellen van de kadernota beslissingen genomen, die nu de basis vormen voor de begroting. ‘Een realistische mix van onontkoombare ontwikkelingen, actuele vraagstukken en ambities uit het coalitieakkoord.’ Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen in het MFC in Aardenburg, het Masterplan Nieuwvliet en de aanpak woningvoorraad.

Besluitvorming
Op dinsdag 22 oktober buigt de gemeenteraad zich over de begroting en op donderdag 7 november wordt er definitief een besluit over genomen. Iedereen die belangstelling heeft, mag daarbij aanwezig zijn. Benieuwd naar de volledige begroting?  De begroting 2020 kun je nalezen op de website www.gemeentesluis.nl.

 

 
Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • Weekend Dré vrijdag 28 februari '20 • 18:00 uur
  • Onderweg vrijdag 28 februari '20 • 17:00 uur
  • Onderweg vrijdag 28 februari '20 • 16:00 uur
  • De Middagbreak vrijdag 28 februari '20 • 13:00 uur
  • De Middagbreak vrijdag 28 februari '20 • 12:00 uur
  • Hé goedemorgen vrijdag 28 februari '20 • 09:00 uur
Bekijk meer