• Luister live naar GO-FM
  • Kijk live naar GO-TV

'Aanpak visdiefjes werpt vruchten af'

Geplaatst: 19 mei 2022 om 10:47

Visdiefjes.... De beschermde meeuwen kunnen een plaag zijn als ze nestelen in jouw buurt. Ieder jaar weer worden daken in Terneuzen versierd met linten, vlaggetjes en vliegers om de dieren te weren. Maar de recente samenwerking tussen provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente om het leefgebied van de visdiefjes te verbeteren en daarmee de overlast in het centrum te verminderen, lijkt te werken.  

'Uit een eerste evaluatie blijkt dat de aanpak dit jaar zijn vruchten begint af te werpen,' melden de partijen gezamenlijk. Op ruim 25 platte daken met kiezels in het centrum van Terneuzen zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de visdiefjes er gaan broeden. Ook is er een nieuw drijvend broedeiland afgemeerd in de Westbuitenhaven waar de vogels heerlijk kunnen vertoeven. Zo kunnen ze buiten het centrum ongestoord broeden.
De bestaande broedlocatie bij de radartoren is opnieuw ingericht en voorzien van een vossenraster. Daarnaast kennen we natuurlijk ook de bestaande broedlocaties in de Margarethapolder en nabij Dow. 'Het aantal broedende paren visdiefjes groeit op deze broedlocaties met de dag', wordt gemeld, 'we houden nauwlettend in de gaten op welke locaties er gebroed wordt door de visdiefjes. Deze week werd met een drone boven de daken in de binnenstad gevlogen om het aantal broedende visdiefjes in kaart te brengen.

 
Visdiefjeseiland in de Margarethapolder - foto Bart Kerste

Illusie
In de binnenstad en de wijk Java zien we nog wel visdiefjes, maar het aantal broedparen lijkt nu al te zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar', meldt Alex Wieland, ecologisch adviseur en coördinator visdiefjes voor de gemeente, 'naar schatting telden we vorig jaar ruim 150 broedparen in de stad, tot nu toe zijn dat er ongeveer 70 tot 80.'
Wethouder Jurgen Vervaet is tevreden en wil de ingeslagen weg de komende jaren voortzetten: 'Het is een illusie om alle overlast in het centrum in één keer op te kunnen lossen. De natuur kunnen we immers niet sturen, maar deze aanpak blijkt tot nu toe wel te werken. Hoewel we deze periode de visdiefjes verwelkomen in onze stad en ze ongestoord laten broeden, gaan we door met onze aanpak en samenwerking.'

Na het broedseizoen van de visdiefjes wordt de aanpak geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor het volgende broedseizoen in 2023. Zo heeft de Provincie al toegezegd in de Margarethapolder nog een drijvend broedeiland te willen realiseren. Ook worden er in de regio broedeilanden hersteld. 

De vogels zijn half april gearriveerd in Terneuzen en namen een paar weken de tijd om het gebied te verkennen. Begin mei zijn de eerste visdiefjes begonnen met broeden op plaatsen met kiezels of schelpen. Op dit moment zijn er nog vogels ‘zoekende’ naar een broedplek. Tot eind juli broeden de vogels. In augustus vertrekken de visdiefjes terug naar Afrika om daar te overwinteren.
Op het nieuwe drijvende broedeiland genaamd ‘Merel’ zijn circa 15 broedparen gezien. De verwachting is dat dit aantal nog stijgt de komende weken. Het aantal broedparen bij de radartoren is gestegen naar 40. In de Margarethapolder zitten op dit moment ruim 25 broedparen, terwijl hier voorgaande jaren veelal zwartkopmeeuwen zaten. Een nieuwe onverwachte locatie waar nu ook ongeveer 15 visdiefjes broedparen zijn gezien, is het grasveld aan de Westsluis. Op de zogenaamde stootbuffers, onder de brug van Sluiskil, zijn de eerste visdiefjes ook gesignaleerd. Het aantal broedparen is vooralsnog onbekend.
Op de bestaande broedlocatie nabij Dow zitten wederom veel vogels, waaronder zwartkop-en kokmeeuwen, maar óók visdiefjes.

 

Lees meer artikelen
Uitzending gemist
  • WeekendMix zaterdag 25 juni '22 • 21:00 uur
  • WeekendMix zaterdag 25 juni '22 • 20:00 uur
  • BOOOM!! zaterdag 25 juni '22 • 19:00 uur
  • Het Hitsyndicaat zaterdag 25 juni '22 • 17:00 uur
  • Het Hitsyndicaat zaterdag 25 juni '22 • 16:00 uur
  • WeekendDre zaterdag 25 juni '22 • 13:00 uur
Bekijk meer